PROFESSZIONÁLIS TÁRSASHÁZKEZELÉS

Tovább

 

 

 

 

 

 

 

 

Professzionális ingatlankezelés, közös képviselet, társasházkezelés

Maximális szaktudás

A Mesterházak Kft munkatársai több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a Társasházkezelési piacon. Kollégáink, magasan képzett szakemberek, akik tudásukkal, több Társasház lakóközösségének mindennapját segítették rugalmasabbá tenni. Munkatársaink, több felsőfokú végzettséggel és társasházkezelői szakvizsgával és közel 5 éves közös munkával, egy - a Társasházkezelési piacon jelentős befolyással bíró - Társasházkezelő cég szakmai hírnevét erősítették, mélyítették, bővítették sikeresen.

Maximális biztonság

Cégünk komplex felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek éves kárlimitje 30.000.000 Ft

"Lerúgva magunkról a régi közös képviseleti beidegződéseket, mi a megoldások híve vagyunk, nem a vitáké."

- MesterHázak Kft
Szolgáltatási alapelveink

A társasházi közös tulajdon és ezen keresztül a lakók magántulajdonának proaktív értékmegőrzése.

Folyamatosan rendezett, gondozott lakókörnyezet biztosítása, a társasházi infrastruktúra gördülékeny üzemeltetése

Valós társasházi gazdálkodás: a nyereséges működés biztosítására nemcsak a költségoldal, hanem a bevételi oldal tudatos menedzselésével is.

A költséghatékonyság biztosítása optimális (ár- érték alapú) műszaki megoldási javaslatok kidolgozásán és minden esetben több alternatív kivitelezési/szolgáltatási ajánlat beszerzésén keresztül.

Rendszeres, átlátható, többcsatornás kommunikáció a lakókkal, aminek az egyik legfontosabb pillére, hogy a hozzánk beérkezett kérdésekre minden esetben választ adunk.

A lakóközösség iránti figyelem, akár különleges kérések, kívánságok figyelembe vétele és hozzájárulás a jó lakóközösség kialakításához.

Társasházkezelés

A MesterHázak Kft. a kezelt társasházakat egy speciálisan lakóingatlanok kezelésre létrehozott szoftverrel kezeli, amely minimalizálja a hibalehetőséget a könyvelésben és lehetővé teszi az ügyfelek egyenlegének és befizetéseinek pontos nyomon követését. Emellett folyamatosan dolgozunk a szoftver fejlesztésén, új ügyfélfunkciók kialakításán. Ilyen például az online egyenleg nyomon követés, amivel a Tulajdonosok bármikor láthatják egyenlegüket, befizetéseiket, előírásaikat.

Internetes honlap és hibabejelentés webes felületen is

A MesterHázak Kft. internetes honlapot üzemeltet a webcímen, ahol a kezelt ingatlanok tulajdonosai bármikor válaszokat kaphatnak kérdéseikre, tájékozódhatnak az ingatlannal kapcsolatos hírekről, eseményekről. Míg a társasházkezelésre vonatkozó általános hírek, tudnivalók nyilvánosak, az ügyfélkapun keresztül az egyes házakra vonatkozó specifikus információk csak az adott ház tulajdonosai számára érhetők el.
Ilyen specifikus információk:
  -   társasház alapdokumentációinak letöltési lehetősége (Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, biztosítási kötvény),
  -   közgyűléseken meghozott határozatokról szóló határozati emlékeztetők,
  -   saját tulajdonosi folyószámla megtekintése.
Telefon, és e-mail elérhetőség mellett ezen a felületen is megtehetik a közös területekre vonatkozó hibabejelentéseiket is, amely azonnal megjelenik kollégáink számítógépén, így a hiba bejelentését követő legrövidebb időn belül intézkedhetnek.

Számlakezelés és társasház biztosítás

A pénzintézetek ajánlatait évente megkérve a MesterHázak Kft. több bank és biztosítótársaság megpályáztatása után a legkedvezőbb konstrukciót terjeszti a közgyűlés elé és a legjobb ajánlatot nyújtóval köt szerződést az ingatlanok számláinak kezelésére, valamint az ingatlanok biztosítására. Jelenleg az OTP Bank nyRt. látja el a legtöbb általunk kezelt társasház számlavezetését, az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi műveleteket internetes ügyfélterminálon keresztül intézzük. A társasházi biztosítások rendszeres felülvizsgálatával sikerül biztosítanunk, hogy az általunk kezelt házak biztosítási díja annak ellenére sem emelkedik meg, hogy a tulajdonosok számára is kedvező többletszolgáltatások kerülnek bele a kötvényekbe.

Feladatok, munkamódszerek
A Társasházi Törvénnyel valamint a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban az alábbi feladatokat látjuk el:

A társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása

 • Az épület állagának, berendezési tárgyainak és felszereléseinek felmérése rendszeres bejárások alkalmával
 • tervszerű megelőző karbantartások éves tervezése, megvalósítása
 • közös tulajdonú területeken észlelt meghibásodások esetén azonnali intézkedés hibaelhárításra
 • tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása
 • társasház főmérőinek rendszeres, havonkénti ellenőrzése, a leolvasott adatok rögzítése
 • közmű szolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése a leolvasások alapján
 • Számvizsgáló Bizottság tájékoztatása, folyamatos konzultáció, pénzügyi jelentés küldése
 • közgyűlések előkészítése, döntés-előkészítő tervezetek kidolgozása
 • közgyűlések összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyv elkészítése
 • Határozatok Könyvének vezetése
 • közgyűlési határozatok végrehajtása
 • káresemények bejelentése a biztosító felé, kárigények érvényesítése
 • nyilvántartások készítése, folyamatos frissítése
 • közműszolgáltatók pályáztatása
 • Kintlévőség kezelés

 • A tulajdonosi befizetések és hátralékok rendszeres ellenőrzése
 • késedelmesen fizető tulajdonostársak megkeresése telefonon, írásos felszólítás, annak eredménytelensége esetén fizetési meghagyás küldése
 • három hónapot meghaladó közös költség hátralék felhalmozódása esetén jelzálog-bejegyzés kezdeményezése
 • Gazdasági, pénzügyi feladatok, könyvelés

 • A külön tulajdonok tulajdonosainak és elérhetőségeiknek pontos nyilvántartása, változások felvezetése
 • könyvelés, egyszeres könyvvitel vezetése,
 • adatközlési, bevallási kötelezettségek teljesítése
 • társasházi és tulajdonosi elszámolások elkészítése
 • közös költség és egyéb előírások rögzítése
 • kompenzációk és támogatások érvényesítése a tulajdonos folyószámláján
 • tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése
 • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
 • ... még egy okkal több, hogy minket válasszon Pályázati lehetőségek
  Az épület átvételekor minden esetben egy állapotfelmérő bejárást tartunk, melynek kapcsán felmérjük, hogy melyek a megoldásra váró műszaki problémák, azokat fontosságuk szerint rangsoroljuk, illetve megkeressük a munkák elvégzésének forrását, amely lehet a Társasház saját önereje, igénybe vehető pályázati lehetőségek, kedvezményes hitelek, stb.
  ... még egy okkal több, hogy minket válasszon Rendszeres tájékoztatás a tulajdonosok felé
  A Számvizsgáló Bizottság számára rendszeres pénzügyi jelentést küldünk. Emellett a tulajdonosokat rendszeresen hírlevélben tájékoztatjuk az adott időszak eseményeiről faliújságon és honlapon keresztül, illetve igény esetén e-mail formájában is.
  ... még egy okkal több, hogy minket válasszon Költségmegtakarítás
  A jelenlegi szolgáltatási szerződéseket célszerűnek látjuk átvizsgálni. A szolgáltatások többségénél tapasztalatunk szerint érdemes pályázatot kiírni, hogy ezek megfelelő ár-érték arányban kerüljenek elvégzésre. Ilyenek például: takarítás, gépészeti karbantartások, gyengeáramú karbantartás, stb.

  Megfelelő partnerek kiválasztásával megalapozható a Társasház zavartalan és költséghatékony üzemeltetése, működtetése.

  Cégünk a kezelésében lévő társasházi állomány nagyságára tekintettel a közműszolgáltatóktól (áram, gáz) a piaci árnál kedvezőbb feltételekkel tud vásárolni, így a kezelt társasházak éves szinten átlagosan 10%-os megtakarítást tudnak elérni.
  ... még egy okkal több, hogy minket válasszon Bevételi lehetőségek keresése
  A társasház adottságait figyelembe véve a közös tulajdonú területek hasznosításáról javaslatot készítünk és az ezzel kapcsolatos feladatokat elvégezzük, annak érdekében, hogy a társasház valóságos gazdasági egységként ne csak kiadásokat, hanem bevételeket is realizáljon. Amennyiben a Társasház likviditási helyzete megengedi, úgy az ebből származó extra bevételeket - a közgyűlés jóváhagyásával - a tulajdonosok egyéni folyószámláján jóváírjuk.
  ... még egy okkal több, hogy minket válasszon Hosszú távú megtakarítási program
  Minden társasház életében eljön az idő, amikor részben vagy egészben fel kell újítani az épületet. Mindenképpen javasoljuk felújítási alap képzését, illetve Lakástakarékpénztári szerződés megkötését. Ezekkel a lépésekkel már most meg lehet alapozni egy későbbi felújítás finanszírozását, a Tulajdonosokra háruló költségek elosztásával.

  A társasházban teljes körű műszaki bejárás heti rendszerességgel, az elvégzendő feladatok riportálása a számvizsgáló bizottság felé

  Pályázatfigyelés és pályázatkészítés külön díjazás nélkül

  A Számvizsgáló Bizottsággal negyedévente egy alkalommal munkaidőn kívül irodánkban, egyeztetés megtartása

  Pénzügyi szolgáltatások

  A társasház egyszeres könyvvitelének vezetése

  Adóbevallások elkészítése

  Bérszámfejtés

  Egyszerűsített mérleg, valamint a társasház éves beszámolójának és költségvetésének elkészítése

  Társasház tulajdonosainak befizetését és előírásait egyéni folyószámlán kezeljük

  Folyószámla egyenleg készítése és közlése féléves gyakorisággal papír alapon, valamint a tulajdonostársak email-címének megadása esetén elektronikus úton is.

  Kiegészítő szolgáltatások
  Referenciáink
  Az adatvédelmi (GDPR) alapelvek miatt csak külön kérésre tudjuk kiadni. Megértésüket köszönjük!!!
  Adatkezelési tájékoztató
  1. Az Adatkezelő adatai:

  Cégnév: MESTERHÁZAK TÁRSASHÁZKEZELŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Székhely: 1162 Budapest, Csitári utca 3.

  Cégjegyzékszám: 01-09-323922

  Képviseletre jogosult: Jámbor Zoltán és Kecskés Tamás ügyvezetők önállóan

  E-mail elérhetőség: info@mesterhazak.hu

  [a továbbiakban: Adatkezelő]

  1. Általános rendelkezések

  Az Adatkezelő társasházkezeléssel és közös képviselet ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokat teljesít és kínál, melynek keretében tiszteletben tartja meglévő és leendő ügyfeleinek, szolgáltatásai felhasználóinak és a szolgáltatásai iránt érdeklődőknek (a továbbiakban: Érintettek) a személyes adatai védelméhez fűződő jogát. Az Érintettek személyes adatainak védelmét és biztonságát az Adatkezelő valamennyi üzleti tevékenysége során kiemelt figyelemmel kíséri.

  1. Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

  Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó érdeklődéseket és ajánlatkéréseket a www.mesterhazak.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt található üzenetküldési felületen keresztül vagy közvetlenül az info@mesterhazak.hu e-mail címen fogadja. Mindkét esetben az Érintett által küldött elektronikus üzenet az Adatkezelő info@mesterhazak.hu cím alatti e-mail fiókjába érkezik, amelyhez kizárólag az Adatkezelő törvényes képviselői rendelkeznek hozzáféréssel.

  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

  Adatkezelő a szolgáltatása iránti érdeklődések megválaszolása és ajánlattétel céljából az Érintett nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a közös képviselői tevékenységgel érintett társasház címét kezeli. 

  Érintett a személyes adatok közlésével felelősséget vállal a megadott adatok valódiságáért és helyességéért, amelyre tekintettel Adatkezelő mindaddig az Érintettre vonatkozó személyes adatoknak tekinti a megadott személyes adatokat, amíg azok valódisága tekintetében megalapozott kételye nem merül fel. Ilyen esetben Adatkezelő jogosult az Érintettet személyesazonosságának igazolására felhívni, annak megtagadása esetén pedig a további kapcsolattartást megszüntetni.

  Az adatkezelés jogalapja

   

  Az érdeklődések megválaszolása és ajánlattétel céljával végzett adatkezelés jogalapja az Érintettnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

  Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kapcsolatfelvétel módjától függően az alábbiak szerint adja meg:

  • mesterhazak.huweboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt található üzenetküldési felületen keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén az „Üzenet elküldése” gombra való kattintással, amellyel egyúttal az Érintett nyilatkozik jelen Adatkezelési tájékoztató megismeréséről.
  • az info@mesterhazak.hue-mail címre történő közvetlen üzenetküldés esetén az üzenet megküldésével, amellyel egyúttal az Érintett nyilatkozik jelen Adatkezelési tájékoztató megismeréséről.

  Az adatkezelés időtartama 

   

  Az Adatkezelő a szolgáltatása iránti érdeklődés megválaszolása és ajánlattétel céljából az első kapcsolatfelvételtől számított 1 évig megőrzi e-mail fiókjában az Érintett üzeneteit. Adatkezelő ezen tevékenységén túl egyéb adatbázist nem vezet az Érintettek személyes adatairól.

  A hozzájárulás visszavonása 

  Az Érintett az adatkezelés során bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonására, melyet e-mailben vagy postai úton köteles az Adatkezelővel közölni. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően az Érintettel összefüggő valamennyi levelezését törli az e-mail fiókjából a hozzájárulás visszavonását tartalmazó üzenet kivételével.

  Adatfeldolgozó

   

  www.mesterhazak.hu weboldal tárhelyszolgáltatója:

   

  Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

  székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

  cg.: 01-09-968314

  1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

  Hozzáférés

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  a) az adatkezelés céljai;

  b) az Érintett személyes adatok kategóriái;

  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  Helyesbítés

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   

  Törlés és korlátozás

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  Adathordozhatóság

  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  Jogorvoslati lehetőségek

  Az Érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén - panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

  Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: http://www.naih.hu

  Továbbá, az Érintettek az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek - választásuk szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

  A jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. július 7. napjától hatályos.

  Kapcsolat
  * Kötelezően kitöltendő
  Powered by BreezingForms